Skip to content

NIEUWS

Update van de voortgang van glasvezelaanleg in Rivierenland

Leusden – De aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland is in 2020 van start gegaan. Het is een groot gebied waar we inmiddels meer dan 60% van alle adressen hebben aangesloten op het netwerk. De planning van de aanleg van het netwerk is tussentijds een aantal keren aangepast. Dit heeft te maken met de verschillende voorwaarden voor de aanleg en de complexiteit in diverse gebieden in de regio. Denk hierbij onder andere aan de jaarlijkse dijksluiting, gedetailleerde vergunningverlening, gedoogverklaringen van grondeigenaren en oplevering van wijkcentrales.

Onderstaand geven wij aan het begin van 2023 inzicht in de voortgang van de aanleg van het glasvezelnetwerk in Rivierenland. De aanleg is , maar desondanks vordert het werk gestaag. Per deelnemende gemeente wordt aangegeven wat de stand van zaken is en globaal inzicht gegeven in de planning voor de eerste maanden van het nieuwe jaar. De ambitie is om vrijwel alle adressen die zich hebben ingeschreven zo spoedig mogelijk aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk. We doen er alles aan om deze ambitie te realiseren.

West Maas en Waal
Het project Rivierenland is in West Maas en Waal van start gegaan. De uitrol van glasvezel is hier dan ook als eerste afgerond. De deelname is ongekend hoog. Vrijwel alle adressen hebben zich ingeschreven voor een glasvezelaansluiting. De komende maanden worden af en toe nog huisaansluitingen gemaakt. Het zijn de laatste loodjes.

Maasdriel
Op enkele adressen na heeft iedereen zich ingeschreven. Begin 2023 is in Maasdriel ruim 60% van alle adressen al aangesloten op glasvezel. Digitale Stad richt zich erop om voor de zomer van 2023 vrijwel alle adressen aangesloten te hebben. De adressen die vervolgens een glasvezelabonnement afsluiten, kunnen dus halverwege 2023 genieten van hun snelle glasvezelverbinding.

Zaltbommel
Inmiddels is zo’n 40% van alle deelnemende adressen aangesloten. Het eerste halfjaar van 2023 wil Digitale Stad dit aantal verdubbelen, waarna in het derde kwartaal de laatste adressen naar verwachting worden aangesloten. Her en der moeten nog graafwerkzaamheden plaatsvinden. Digitale Stad richt zich erop om deze werkzaamheden in het eerste halfjaar van 2023 af te ronden.

Neder-Betuwe
Inmiddels is al ruim 80% van de deelnemende adressen aangesloten. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 verwachten we ook de overige adressen grotendeels aan te sluiten. Bij de meeste adressen die nog aangesloten moeten worden ligt de kabel reeds bij de gevel of op een rolletje bij de erfgrens.

Tiel
Ruim 90% van de adressen heeft een aansluiting aangevraagd. Inmiddels is ruim driekwart van de adressen al aangesloten. Naar verwachting worden de laatste adressen in Tiel in het tweede kwartaal van 2023 aangesloten. De periodieke dijksluiting maakt het onmogelijk om de adressen eerder aan te sluiten.

West Betuwe
In West Betuwe is ruim de helft van de deelnemende adressen aangesloten. In deze gemeente ligt de glasvezelkabel nog niet overal klaar om in de meterkast af te monteren. Voor ongeveer een derde van de adressen moet de kabel nog langs de straat worden aangelegd of moet de kabel nog naar de gevel worden geschoten/gegraven. De verwachting is dat veel adressen voor de zomer van 2023 gereed zijn. De rest zal in het derde en vierde kwartaal van 2023 worden afgerond. De adressen waar de kabel reeds bij de gevel ligt, kunnen er vanuit gaan dat ze in ieder geval voor de zomer worden aangesloten.

Culemborg
In Culemborg is ook al veel werk verzet. Culemborg is voor bijna driekwart gereed. De overige adressen die zijn aangemeld voor een glasvezelaansluiting moeten nog aangesloten worden. Deze adressen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 aangesloten.

Back To Top